Виклик 7: Інституційна спроможність міста

Задля якісного та послідовного розвитку міста необхідна сильна команда та налагоджені процеси в міській раді й підпорядкованих структурах. Пріоритети в цьому напрямку: 

 • Інтегроване планування вулиць та простору.
 • Регламенти щодо реконструкції вулиць, що враховують пріоритети використання простору та пересування.
 • Чітка та персоналізована відповідальність за актуальні напрямки розвитку містопланування та мобільності. 

Досягнути візію та всіх вище перелічених цілей неможливо без злагодженої співпраці та якісного управління всіма галузями, що забезпечують сталу мобільність. Сьогодні в місті інституційно не передбачено координації дій в цій галузі. Не всі складові управління мобільністю присутні. Більшість процесів розвитку інфраструктури, транспорту та просторового розвитку є хаотичними та нескоординованими. Через відсутність визначеного бачення розвитку, кожен керівник напрямку розвиває його на свій розсуд, відповідно до власного світогляду. Такий стан речей нерідко призводить до конфліктних ситуацій між різними структурними підрозділами міської ради, які мали би працювати узгоджено задля досягнення спільних цілей.

 

Ціль 7. Злагоджене управління мобільністю та високий рівень компетенцій працівників

7.1. Інтегроване планування в оновленні інфраструктури міста.

Кожен проєкт оновлення транспортної інфраструктури має бути інтегрованим – із урахуванням пішохідного руху, велоінфраструктури, озеленення, історичної спадщини. Крім цього, необхідно проаналізувати, як він впливатиме на соціальну сферу, локальну економіку та екологію.

7.2. Інтегроване планування розвитку нерухомості та мобільності / транспорту міста.

Забудова міста та мобільність мають плануватись і розвиватись спільно не лише на рівні Генерального плану. Кожен проєкт розвитку нерухомості має бути проаналізований та скоригований з урахуванням принципів ПСММ.

7.3. Підвищення ефективності управління проєктами.

Чітка відповідальність та відсутність дублювань повноважень та функцій. Кожен міський проєкт має мати керівника, який володіє усією інформацією про проєкт, приймає рішення та несе відповідальність за впровадження проєкту. У процесі управління проєктами міського розвитку необхідно використовувати наявні в місті масиви даних, які мають бути доступні для відповідальних працівників у зручній для використання формі. За потреби відповідальний працівник має мати можливість замовити додатковий аналіз чи дослідження у випадку, коли наявних даних недостатньо.

7.4. Підвищення ефективності управління оперативними змінами в інфраструктурі міста та утримання інфраструктури.

Необхідно визначити підрозділ міста, який відповідає за оперативне оновлення інформації для всіх учасників руху, пов’язане із тимчасовими заходами: спортивними, релігійними, будівельними тощо. Це інформування повинно включати розробку тимчасових схем руху громадського та приватного транспорту, велосипедистів і пішоходів, встановлення тимчасових елементів інформування (розкладів, схем, тимчасових дорожніх знаків та розмітки), а також ефективне комунікування цих змін до мешканців та гостей міста. Цей підрозділ має бути забезпечений всім необхідним для реагування власними силами на термінові зміни (наприклад, ремонтні роботи з ліквідації аварій) та залучати сторонні організації для виконання планових робіт (наприклад, сезонні зміни графіків руху громадського транспорту).
При будівництві нової інфраструктури повинні окрім вартості самого будівництва розраховуватись витрати на його утримання. Такі ж розрахунки повинні робитись і для наявної інфраструктури. На це утримання балансоутримувачу має виділятись фінансуватися в необхідних обсягах, а не за залишковим принципом.

7.5. Регламентація заходів оновлення міста.

Для налагодження процесів оновлення вулиць, забезпечення доступності, залучення громадськості необхідно розробити регламенти, що дозволяють стандартизувати процеси, а також швидше та якісніше впровадити нові практики.

7.6. Ефективна організаційна структура.

Організаційна структура Львівської міської ради має уможливлювати інтегроване планування та ефективну співпрацю між підрозділами.

7.7. Ефективна система навчання працівників Львівської міської ради та комунальних підприємств, що ведуть діяльність, дотичну до будь-яких питань мобільності. 

Демонстраційні заходи:

 1. Доповнити відповідні управління посадами з посадовими обов’язками, що прицільно займатимуться завданнями з безпеки руху, велоруху, пішохідної інфраструктури, громадського транспорту, паркування.
 2. Визначити порядок розробки проєктів розвитку інфраструктури та критерії оцінювання їх якості.
 3. Впровадити план утримання вулиці як складової проєкту капітального ремонту чи реконструкції.

Каталог заходів 

Доповнити відповідні управління посадами з посадовими обов’язками, що прицільно займатимуться завданнями з безпеки руху, велоруху, пішохідної інфраструктури, громадського транспорту, паркування. 

Уповноважений – це людина, фахова у своєму галузевому питанні, яка є представником міської ради, що відповідають за дотримання прав відповідних користувачів. Уповноважені шукають краще рішення у складних випадках, забезпечують інтегрованість процесу планування. Перед затвердженням проєкти інфраструктури мають бути розглянуті усіма уповноваженими, які надають незалежний відгук щодо врахування інтересів відповідних користувачів у проєкті. 

Вдосконалити процес розробки проєктів розвитку інфраструктури:

 • визначити процеси, послідовність розробки проєктів та критерії оцінювання їх якості;
 • стандартизувати цілі та встановити ієрархію пріоритетів оновлення інфраструктури, запровадити відповідний моніторинг;
 • подати пропозиції щодо зміни понять в бюджетній класифікації: “дороги” замінити на “вулиці”, коли йдеться про вулиці міста;
 • запровадити навчання основ урбаністики для працівників, котрі виконують функції служби замовника інфраструктурних проєктів;
 • розробити пріоритети для реагування на звернення на гарячу лінію;
 • продовжувати практику обговорення реконструкцій вулиць та громадських просторів з мешканцями. 

Впровадити план утримання вулиці як складову проєкту реконструкції

Експериментальне впровадження новітніх рішень з облаштування вуличного простору ставить нові виклики для системи утримання вулиць. Прибирання, зимове утримання, догляд за зеленими насадженнями, моніторинг стану покриттів і елементів інфраструктури, поточний ремонт потребують чіткого плану робіт і оцінки витрат на утримання на роки наперед. Передбачити розроблення планів утримання та вартості відповідних робіт для оновлених просторів та вулиць може спростити процес утримання, а також процес альтернативного оцінювання різних концепцій реконструкцій з точки зору витрат на утримання в майбутньому.

Фото: Олександр Шутюк

Повну версію розділу про “Виклик 7: Інституційна спроможність міста” читайте у Плані сталої міської мобільності Львова: